Zoupando na escada.

Se estás nunha escada apoiada na parede e a escada empeza a esvarar,
fíxate no percorrido que seguen os teus pés ao caer. Que figura cres que aparecerá? Unha liña recta? Unha poligonal?Ou que?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

José Jorge Rodríguez Pérez, Creado con GeoGebra