GeoGebra

Algorytmy

Jump to: navigation, search

Algorytm Herona (obliczanie pierwiastka kwadratowego)

Ggb.gif Prezentacja algorytmu obliczania pierwiastka kwadratowego -- plik źródłowyPowrót do strony głównej