GeoGebra

Funkcja homograficzna

Jump to: navigation, search

Htm.gif Wykres funkcji homograficznej Ggb.gif Plik źródłowy - GGI Warszawa

Htm.gif Własności funkcji homograficznej Ggb.gif Plik źródłowy - ZBak


Powrót do strony głównej