GeoGebra

Funkcja i jej własności

Jump to: navigation, search

Htm.gif Kiedy wykres jest przedstawia funkcję? Ggb.gif Plik źródłowy- ElipsaPowrót do strony głównej