GeoGebra

Inne wielościany

Jump to: navigation, search

Htm.gif Antygraniastosłupy Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Wielościany Johnsona

Piramidy czworokątna (J1) i pięciokątna (J2) oraz kopuły: trójkątna (J3), czworokątna (J4) i pięciokątna (J5).

Htm.gif Wersja z samymi krawędziami Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Wersja z pokolorowanymi ścianami Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Rotunda pięciokątna (J6)

Htm.gif Wersja z samymi krawędziami Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Wersja z pokolorowanymi ścianami Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Wydłużone piramidy: trójkątna (J7), czworokątna (J8) i pięciokątna (J9).

Htm.gif Wersja z samymi krawędziami Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Wersja z pokolorowanymi ścianami Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Wydłużone piramidy skręcone: czworokątna (J10) i pięciokątna (J11).

Htm.gif Wersja z samymi krawędziami Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Wersja z pokolorowanymi ścianami Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Dwupiramidy: trójkątna (J12) i pięciokątna (J13).

Htm.gif Wersja z samymi krawędziami Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Wersja z pokolorowanymi ścianami Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Wydłużone dwupiramidy: trójkątna (J14), czworokątna (J15) i pięciokątna (J16) oraz wydłużona dwupiramida czworokątna skręcona (J17).

Htm.gif Wersja z samymi krawędziami Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Wersja z pokolorowanymi ścianami Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Wydłużone kopuły: trójkątna (J18), czworokątna (J19) i pięciokątna (J20) oraz wydłużona rotunda pięciokątna (J21).

Htm.gif Wersja z samymi krawędziami Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Wersja z pokolorowanymi ścianami Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Powrót do strony głównej