GeoGebra

Konstrukcje geometryczne

Jump to: navigation, search

Contents

Odcinek

Kontrukcja odcinka x spełniającego warunek \frac{a}{b}=\frac{c}{x}, gdzie a,b,c - odcinki o danej długości.

Htm.gif Konstrukcja odcinka proporcjonalnego do trzech danych Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Konstrukcje odcinków o długości \sqrt{a\cdot b} i \sqrt{a^{2}-b^{2}}, gdzie a i b - odcinki o danej długości.

Htm.gif Konstrukcje odcinków Ggb.gif Plik źródłowy - GGI Warszawa

Podział odcinka

Htm.gif Podział odcinka na połowy Ggb.gif Plik źródłowy - ROSE

Htm.gif Podział odcinka na 3 równe części Ggb.gif Plik źródłowy - ROSE

Htm.gif Podział odcinka w zadanym stosunku Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Kąty

Konstrukcja kąta równego o mierze równej podanemu kątowi.

Htm.gif Konstrukcja kąta Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Trójkąt

Htm.gif Warunek trójkąta/Konstrukcja trójkąta z trzech odcinków Ggb.gif Plik źródłowy - ROSE

Htm.gif Konstrukcja trójkąta, gdy dane są dwa odcinki i kąt zawarty pomiędzy nimi Ggb.gif Plik źródłowy - GGI Warszawa

Htm.gif Konstrukcja trójkąta, gdy dane są środki jego boków Ggb.gif Plik źródłowy - GGI Warszawa

Htm.gif Konstrukcja trójkąta o danej podstawie, wysokości i kącie przy podstawie Ggb.gif Plik źródłowy - GGI Warszawa

Htm.gif Wyznaczanie środka ciężkości trójkąta Ggb.gif Plik źródłowy - GGI Warszawa

Htm.gif Konstrukcja trójkąta o danej podstawie i wysokości Ggb.gif Plik źródłowy - GGI Warszawa

Romb

Htm.gif Konstruowanie rombu, gdy dane są jego przekątne Ggb.gif Plik źródłowy - GGI Warszawa

Okrąg

Htm.gif Wyznaczanie środka okręgu Ggb.gif Plik źródłowy - GGI Warszawa

Htm.gif Okrąg wpisany w kąt Ggb.gif Plik źródłowy - GGI Warszawa

Htm.gif Okrąg opisany na trójkącie Ggb.gif Plik źródłowy - ROSE

Htm.gif Okrąg wpisany w trójkąt Ggb.gif Plik źródłowy - ROSE

Htm.gif Konstrukcja okręgu wpisanego i opisanego na kwadracie Ggb.gif Plik źródłowy - GGI Warszawa

Htm.gif Konstrukcja okręgu wpisanego w romb Ggb.gif Plik źródłowy - GGI Warszawa

Htm.gif Konstrukcja okręgów stycznych do okręgu i ramion kąta Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Styczne do okręgu

Htm.gif Konstrukcja stycznej do okręgu Ggb.gif Plik źródłowy - ROSE

Htm.gif Konstrukcja stycznych wewnętrznych do dwóch okręgów rozłącznych zewnętrznie Ggb.gif Plik źródłowy - GGI Warszawa

Wielokąty foremne

Htm.gif Konstrukcja trójkąta równobocznego Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Konstrukcja kwadratu o danym boku Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Konstrukcja kwadratu o danej przekątnej Ggb.gif Plik źródłowy - Filipek50

Htm.gif Konstrukcja pięciokąta foremnego Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Konstrukcja sześciokąta foremnego Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Konstrukcja dziesięciokąta foremnego Ggb.gif Plik źródłowy - ROSE

Htm.gif Konstrukcja siedemnastokąta foremnego wpisanego w okrąg Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969Powrót do strony głównej