GeoGebra

Kwadraty magiczne

Jump to: navigation, search

Metody tworzenia kwadratów magicznych

Kwadraty o nieparzystej liczbie pól

Htm.gifMetoda hinduska Ggb.gif Plik źródłowy- yuri1969

Htm.gifMetoda syjamska Ggb.gif Plik źródłowy- yuri1969

Htm.gifMetoda Bacheta Ggb.gif Plik źródłowy- yuri1969

Htm.gifMetoda La Loubèr'a - wersja podstawowa Ggb.gif Plik źródłowy- yuri1969
Powrót do strony głównej