GeoGebra

Mechanika

Jump to: navigation, search

Kinematyka

Htm.gif Wyznaczanie drogi na podstawie wykresu prędkości w zależności od czasu Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Prędkość i droga w ruchu jednostajnym i jednostajnie zmiennym Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Rzut poziomy i ukośny Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Drgania tłumione i swobodne Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Dynamika

Htm.gif Składanie sił Ggb.gif Plik źródłowy - GGI Warszawa

Htm.gif Rozkład sił na równi pochyłej Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Rozkład sił w wahadle matematycznym Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969
Powrót do strony głównej