GeoGebra

Nierówność liniowa

Jump to: navigation, search

Htm.gif Nierówność liniowa a·x + b > 0 Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Nierówność liniowa a·x + b ≥ 0 Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Nierówność liniowa a·x + b < 0 Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Nierówność liniowa a·x + b ≤ 0 Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969


Powrót do strony głównej