GeoGebra

Nierówności kwadratowe

Jump to: navigation, search

Htm.gif Nierówność kwadratowa ax²+bx+c>0 - Janina Konieczna

Htm.gif Nierówność kwadratowa ax²+bx+c<0 Ggb.gif Plik źródłowy -Janina Konieczna

Htm.gif Nierówność kwadratowa ax²+bx+c≥ 0 - Janina Konieczna

Htm.gif Nierówność kwadratowa ax²+bx+c≤ 0 - Janina Konieczna


Powrót do strony głównej