GeoGebra

Numeerinen derivoiminen

Jump to: navigation, search

Jos ajatellaan derivaatan määritelmää erotusosamäärän avulla, niin havaitaan, että numeerisessa derivoinnissa vähennetään toisistaan kaksi melko lähellä olevaa lukua ja tulos jaetaan pienellä luvulla. Kun suunnilleen kaksi samankokoista lukua vähennetään toisistaan, tapahtuu merkitsevien numeroiden kumoutumista. Sitten tulos vielä jaetaan itseisarvoltaan pienellä luvulla, mikä vastaa kertomista itseisarvoltaan isolla luvulla. Eihän tuloksena voi olla kuin ikävyyksiä. Seuraavaksi pääset tutkimaan, minkälaisia.