GeoGebra

Okręgi

Jump to: navigation, search

Htm.gif Wzajemne położenie prostej i okręgu Ggb.gif Plik źródłowy - ROSE

Htm.gif Wzajemne położenie prostej i okręgu - wersja 2Ggb.gif Plik źródłowy - ZBak

Htm.gif Wzajemne położenie dwóch okręgów Ggb.gif Plik źródłowy - ROSE

Htm.gif Wzajemne położenie dwóch okręgów - wersja 2 Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Wzajemne położenie dwóch okręgów - wersja 3Ggb.gif Plik źródłowy - ZBak

Htm.gif Trzy okręgi styczne zewnętrznie Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969Powrót do strony głównej