GeoGebra

Optyka

Jump to: navigation, search

Htm.gif Obrazy wytworzone przez soczewkę skupiającą Ggb.gif Plik źródłowy - GGI Warszawa

Htm.gif Obraz w zwierciadle kulistym wklęsłym Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Złudzenia optyczne

Złudzenie zmiany koloru przy tle wypełnionym gradientem.

Htm.gif Złudzenie 1 Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Złudzenie rozszerzania się prostych poprzecinanych ukośnymi odcinkami.

Htm.gif Złudzenie 2 Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Iluzja znikającego w trójkącie kwadratu jednostkowego.

Htm.gif Złudzenie 3 Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Złudzenie zmiany koloru białych punktów na czarny.

Image.gif Złudzenie 4 Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969


Powrót do strony głównej