GeoGebra

Pochodne funkcji

Jump to: navigation, search

Kolejne prezentacje pozwalają wyznaczyć wykresy wybranych funkcji. Każdemu argumentowi x przyporządkowywany jest współczynnik kierunkowy stycznej do wykresu funkcji w punkcie (x,f(x)).

Htm.gif Pochodna wielomianu Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Pochodna funkcji sinus Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Pochodna funkcji cosinus Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Pochodna funkcji tangens Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Pochodna funkcji cotangens Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969


Powrót do strony głównej