GeoGebra

Pola figur płaskich

Jump to: navigation, search

Ilustracja pola kwadratu i prostokąta o podanych bokach jako suma pól kwadratów jednostkowych.

Htm.gif Ilustracja wzoru na pole kwadratu Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Ilustracja wzoru na pole prostokata Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Ilustracja wzoru na pole równoległoboku, jako pochodnej wzoru na pole prostokąta.

Htm.gif Ilustracja wzoru na pole równoległoboku Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Ilustracja wzoru na pole trójkąta, jako pochodnej wzoru na pole prostokąta.

Htm.gif Ilustracja wzoru na pole trójkąta - 1 Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Ilustracja, że pole trójkąta nie zależy od wyboru boku i opuszczonej na niego wysokości.

Htm.gif Ilustracja wzoru na pole trójkąta - 2 Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Podobna prezentacja uzupełniona o obliczenia obwodu trójkąta i inny sposób zmiany długości boków.

Htm.gif Pole i obwód trójkąta Ggb.gif Plik źródłowy - GGI Warszawa

Ilustracja wzoru na pole trapezu, jako pochodnej wzoru na pole prostokąta.

Htm.gif Ilustracja wzoru na pole trapezu Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Ilustracja wzoru na pole trapezu, jako pochodnej wzoru na pole trójkąta.

Htm.gif Ilustracja wzoru na pole trapezu Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Ilustracja wzoru na pole deltoidu, jako pochodnej wzoru na pole prostokąta.

Htm.gif Ilustracja wzoru na pole deltoidu Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Ilustracja wzoru na pole koła, jako pochodnej wzoru na pole równoległoboku.

Htm.gif Ilustracja wzoru na pole koła Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Obliczanie pola trapezu Ggb.gif Plik źródłowy - 'cytrus224

Htm.gif Obwód i pole prostokąta (kwadratu) Ggb.gif Plik źródłowy - anna1


Htm.gif Wzór Picka Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969Powrót do strony głównej