GeoGebra

Programowanie liniowe

Jump to: navigation, search

Htm.gif Programowanie liniowe (dwie zmienne, trzy ograniczenia) Ggb.gif Plik źródłowy - much