GeoGebra

Przekroje

Jump to: navigation, search

Contents

Bryły foremne

Htm.gif Dowolne przekroje czworościanu foremnego Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Trzy typy przekrojów sześcianu Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Dowolne przekroje sześcianu Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Dowolne przekroje ośmiościanu foremnego Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Dowolne przekroje dwunastościanu foremnego Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Dowolne przekroje dwudziestościanu foremnego Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Graniastosłupy

Htm.gif Dowolne przekroje graniastosłupa prawidłowego trójkątnego Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Dowolne przekroje graniastosłupa prawidłowego czworokątnego Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Dowolne przekroje graniastosłupa prawidłowego pięciokątnego Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Dowolne przekroje graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Ostrosłupy

Htm.gif Przekrój ostrosłupa prawidłowego trójkątnego prostopadły do wysokości podstawy Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Dowolne przekroje ostrosłupa prawidłowego trójkątnego Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Przekrój ostrosłupa prawidłowego czworokątnego prostopadły do krawędzi podstawy Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Dowolne przekroje ostrosłupa prawidłowego czworokątnego Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Dowolne przekroje ostrosłupa prawidłowego pięciokątnego Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Dowolne przekroje ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Antygraniastosłupy

Htm.gif Dowolne przekroje antygraniastosłupa trójkątnego Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Dowolne przekroje antygraniastosłupa czworokątnego Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Dowolne przekroje antygraniastosłupa pięciokątnego Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Dowolne przekroje antygraniastosłupa sześciokątnego Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Bryły obrotowe

Htm.gif Walec z przekrojem osiowym Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Stożek z przekrojem osiowym Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Wybrane przekroje stożka Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969
Powrót do strony głównej