GeoGebra

Symetrie, translacja, obrót i jednokładność

Jump to: navigation, search

Contents

Symetria osiowa

Htm.gif Symetria osiowa Ggb.gif Plik źródłowy - ROSE

Symetria środkowa

Htm.gif Symetria środkowa Ggb.gif Plik źródłowy - ROSE

Obrót

Obrót jako złożenie dwóch symetrii osiowych, których osie przecinają się w punkcie obrotu.

Htm.gif Obrót - izometria parzysta Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Translacja

Test sprawdzający umiejętność odnajdywania obrazu punktu w translacji o wektor.

Htm.gif Obraz punktu w translacji Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Translacja jako złożenie dwóch symetrii osiowych o równoległych osiach.

Htm.gif Translacja - izometria parzysta Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Jednokładność

Htm.gif Jednokładność Ggb.gif Plik źródłowy - ROSE


Powrót do strony głównej