GeoGebra

Pythagoraan lause

Jump to: navigation, search

Havainnollistuksia, joiden avulla voidaan tutustua Pythagoraan lauseen todistuksiin.

Pari Pythagoraan kolmikoihin liittyvää havainnollistusta.