GeoGebra

Równanie kwadratowe

Jump to: navigation, search

Htm.gif Ilość rozwiązań równania kwadratowego Ggb.gif Plik źródłowy - GGI Warszawa

Htm.gif Graficzne rozwiązywanie równań Ggb.gif Plik źródłowy - GGI Warszawa


Powrót do strony głównej