GeoGebra

Rationaalifunktiot

Jump to: navigation, search

Havainnollistuksia, joiden avulla voidaan tutustua rationaalifunktioihin.

  • Htm.gif Tutustu rationaalifunktioiden asymptootteihin., Appletissa on omat rajoituksensa. Jakojäännös on polynomi, jonka asteluku on ainakin yhtä jakajan astelukua pienempi. Jakojäännöksen laskemisessa käytetään jakoyhtälöä: jakajan nollakohdissa jaettava ja jakojäännös saavat saman arvon. Menetelmän heikkous on siinä, että jakajalla pitää olla asteluvunsa verran erisuuria nollakohtia. Toivottavasti kuitenkin pystytte tämän avulla havainnollistamaan asymptoottien ominaisuuksia. luonut Hannu Mäkiö