GeoGebra

Twierdzenia Pitagorasa

Jump to: navigation, search

Prezentacja pozwalająca "odkryć" twierdzenie Pitagorasa.

Htm.gif Pola kwadratów zbudowanych na bokach trójkąta prostokątnego Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Ilustracja dowodu twierdzenia Pitagorasa. Kwadraty zbudowane na przyprostokątnych są rozcinane na części, z których można złożyć kwadrat zbudowany na przeciwprostokątnej.

Htm.gif Jeden z dowodów tw. Pitagorasa Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Kolejny dowód twierdzenia Pitagorasa polegający na podziale na części kwadratu o boku a+b, gdzie a,b - przyprostokątne trójkąta prostokątnego.

Htm.gif Jeszcze jeden dowód tw. Pitagorasa Ggb.gif Plik źródłowy - klaustrofob

Prezentacja pokazuje trójkąty egipskie, których długości najkrótszych boków mają długość od 0,5 do 4

Htm.gif Trójkąt egipski Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Wyznaczanie odcinków długości \sqrt{n} dla n od 1 do 100

Htm.gif Konstrukcja Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Odcinki, których długość jest pierwiastkiem z sumy dwóch, trzech lub czterech liczb ze zbioru (1,2,3,4,5,6,7,8,9}

Htm.gif Odcinki niewymiernej długości Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Zależność między wysokością a wyznaczonymi przez nią częściami przeciwprostokątnej.

Htm.gif Ilustracja zależności i jej dowód Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969Powrót do strony głównej