GeoGebra

Twierdzenie Talesa

Jump to: navigation, search

Prezentacja ilustrująca twierdzenie Talesa

Htm.gif Twierdzenie Talesa Ggb.gif Plik źródłowy - GGI Warszawa

Zadania wykorzystujące tw. Talesa

Htm.gif Kwadrat wpisany w trójkąt prostokątny Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969


Powrót do polskiej strony głównej