GeoGebra

Twierdzenie o kącie środkowym i kącie wpisanym

Jump to: navigation, search

Prezentacja ilustrująca twierdzenie o kącie środkowym i kącie wpisanym. Można w niej zmieniać długość łuku, na którym oparte są kąty oraz położenie wierzchołka kąta wpisanego.

Htm.gif Kąt środkowy i wpisanyGgb.gif Plik źródłowy - ROSE

Prezentacja pokazuje równość kątów wpisanych opartych na tym samym łuku. Można w niej zmieniać długość łuku, na którym oparte są kąty oraz położenie wierzchołków kątów.

Htm.gif Kąty wpisane oparte na tym samym łuku Ggb.gif Plik źródłowy - GGI Warszawa

Prezentacja pokazuje, że kąt wpisany oparty na półokręgu jest prosty.

Htm.gif Kąt wpisany oparty na półokręgu Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Prezentacja pokazuje, że kąt prosty wpisany w okrąg jest oparty na półokręgu.

Htm.gif Kąt prosty wpisany w okrąg Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969Powrót do strony głównej