GeoGebra

Ułamki zwykłe

Jump to: navigation, search

Ułamki zwykłe właściwe o mianownikach od 2 do 10 prezentowane jako fragmenty prostokąta i wycinki koła.

Htm.gif Graficzna ilustracja ułamków zwykłych Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Odczytywanie licznika i mianownika ułamka prezentowanego jako wycinek koła.

Htm.gif Graficzna ilustracja ułamków zwykłych - test 1 Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Odczytywanie licznika i mianownika ułamka prezentowanego jako fragment prostokąta.

Htm.gif Graficzna ilustracja ułamków zwykłych - test 1 Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Test pozwalający sprawdzić umiejętność zaznaczania ułamków zwykłych i liczb mieszanych na osi liczbowej.

Htm.gif Zaznaczanie ułamków zwykłych na osi liczbowej Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Ilustracja wyłączania całości z ułamka o podanym liczniki i mianowniku z wykorzystaniem osi liczbowej.

Htm.gif Wyłączanie całości Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Graficzna ilustracja rozszerzania ułamków zwykłych właściwych o mianownikach od 2 do 10 przez liczbę od 1 do 10.

Htm.gif Rozszerzanie ułamków zwykłych Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Graficzna ilustracja mnożenia ułamków o licznikach i mianownikach od 1 do 10

Htm.gif Mnożenie ułamków zwykłych Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach Ggb.gif Plik źródłowy - anna1

Htm.gif Dodawanie ułamków właściwych o różnych (jednakowych) mianownikach Ggb.gif Plik źródłowy - anna1


Powrót do strony głównej