GeoGebra

Układ równań liniowych

Jump to: navigation, search

Htm.gif Ilustracja graficzna układu równań liniowych Ggb.gif Plik źródłowy - GGI Warszawa


Powrót do strony głównej


Htm.gif Rozwiązywanie układu równań metodą graficzną Ggb.gif Plik źródłowy - Damian Bytnar