GeoGebra

Wartość bezwzględna

Jump to: navigation, search

Htm.gif Wartość bezwzględna Ggb.gif Plik źródłowy - ROSE

Htm.gif Wartość bezwzględna funkcji kwadratowej Ggb.gif Plik źródłowy - GGI Warszawa


Powrót do strony głównej