GeoGebra

Wielokąty

Jump to: navigation, search

Sumy kątów wewnętrznych w wielokątach.

Htm.gif Suma kątów trójkątaGgb.gif Plik źródłowy - ROSE

Htm.gif Suma kątów wewnętrznych trójkąta Ggb.gif Plik źródłowy - anna1

Htm.gif Wysokości trójkąta Ggb.gif Plik źródłowy - anna1

Htm.gif Suma kątów wewnętrznych czworokata Ggb.gif Plik źródłowy - GGI Warszawa

Htm.gif Suma kątów wewnętrznych czworokątaGgb.gif Plik źródłowy - anna1

Htm.gif Suma kątów wewnętrznych pięciokąta Ggb.gif Plik źródłowy - GGI Warszawa

Htm.gif Suma kątów wewnętrznych w trójkącie, czworokącie,... i dziesięciokącie Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Suma kątów przyległych do ramion trapezu.

Htm.gif Miary kątów w trapezach Ggb.gif Plik źródłowy - GGI Warszawa

Kąty i boki trójkąta równoramiennego.

Htm.gif Trójkąt równoramienny Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Kąty i boki równoległoboku.

Htm.gif Równoległobok Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Kąty i boki trapezu równoramiennego.

Htm.gif Trapez równoramienny Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Okręgi opisane na wielokątach

Htm.gif Okrąg opisany na czworokącie Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Zależność między średnicami okręgu opisanego i wpisanego na trójkącie prostokątnym, a przyprostokątnymi tego trójkąta.

Htm.gif Okrąg wpisany w trójkąt prostokątny Ggb.gif Plik źródłowy - Zbińkowska

Pole i kształt czworokąta wyznaczonego przez środki boków wielokąta wypukłego.

Htm.gif Czworokąt wyznaczony przez środki boków wielokąta wypukłego Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Wielokąty gwiaździste i foremne

Htm.gif Krzywe Beziera w dziesięciokącie foremnym.html Ggb.gif Plik źródłowy - barca 996

Htm.gif Wielokąty gwiaździste.html Ggb.gif Plik źródłowy - Żółw Pędziwiatr

Htm.gif Wielokaty foremne i gwiaździste Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Osie symetrii w sześciokącie foremnym Ggb.gif Plik źródłowy - rafskal

Podstawowe własności wielokąta

Htm.gif Wielokąt i jego podstawowe własności Ggb.gif Plik źródłowy - ZBakPowrót do strony głównej