GeoGebra

Wielomiany

Jump to: navigation, search

Htm.gif Funkcja liniowa Ggb.gif Plik źródłowy - ROSE

Htm.gif Funkcja liniowa - monotoniczność i miejsce zerowe Ggb.gif Plik źródłowy - ROSE

Htm.gif Własności funkcji liniowej i kwadratowej Ggb.gif Plik źródłowy - GGI Warszawa

Ggb.gif Parabola na podstawie 3 punktów - Dominik Olędzki


Powrót do strony głównej