GeoGebra

Wizualizacja zadań

Jump to: navigation, search

Zadania maturalne

Htm.gif Zadanie 1 - Janina Konieczna

Htm.gif Zadanie2 - Janina Konieczna

Inne

Htm.gif Podział trójkąta prostokątnego równoramiennego na trójkąty ostrokątne Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Podział kwadratu na trójkąty ostrokątne Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Podział płynów

Htm.gif Podział 8 litrów wina na połowy z użyciem naczyń objętości 8, 5 i 3 litry Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Podział 16 litrów wina na połowy z użyciem naczyń objętości 16, 11 i 6 litrów Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Podział 24 litrów wina na trzy równe części z użyciem naczyń objętości 24, 13, 11 i 5 litry Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969Powrót do strony głównej