GeoGebra

Współrzędne geograficzne

Jump to: navigation, search

Htm.gif Wizualizacja długości geograficznej Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Wizualizacja szerokości geograficznej Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Wizualizacja obu współrzędnych geograficzny Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969
Powrót do strony głównej