GeoGebra

Współrzędne na płaszczyźnie

Jump to: navigation, search

Htm.gif Współrzędne punktu w układzie kartezjańskim Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Odczytywanie współrzędnych punktu - test Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Zaznaczanie punktu o podanych współrzędnych - test Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969

Htm.gif Współrzędne środka ciężkości układu kilku punktów Ggb.gif Plik źródłowy - yuri1969Powrót do strony głównej