GeoGebra

Yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys

Jump to: navigation, search

Havainnollistuksia, joiden avulla voidaan tutustua yhdenmuotoisuuteen ja yhtenevyyteen.