Kolmannen asteen polynomifunktio

Kolmannen asteen polynomifunktio on summa ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen termistä sekä vakiotermistä. Muuta termien kertoimia liukupalkkien avulla. Vertaa kolmannen asteen polynomifunktion kuvaajaa yksittäisten termien kuvaajiin eri kertoimien arvoilla.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Pentti Frondelius, Luotu GeoGebra