Erotusosamaara

Erotuosamäärän graafinen tulkita on käyrälle piirrettu sekantti. Erotusosamäärän raja-arvon graafinen tulkinta on käyrälle piirretty tangentti.
Muuta liukupalkilla pisteitä x_0 ja x_1. Tarkkaile sekä erotusosamäärää että sen graafista tulkintaa.

Halutessasi voit poistaa näkyvistä tangentin, erotusosamäärän sekä Δx:n ja Δy:n.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Erkki Luoma-aho, Luotu GeoGebra