Lineaarikuvauksen matriisin eri kannoissa

Jos kannassa 1 lineaarikuvauksen T matriisi on A, niin kannassa 2 kuvauksen T matriisi on B=QAQ, missä Q on kannanvaihtomatriisi 2. kannasta ensimmäiseen.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

(Aivan diagonaalisen matriisin löytäminen lienee mahdotonta, mutta yritä saada ei-diagonaaliset alkiot lähelle nollaa.)

Voit vaihtaa matriisia A sijoittamalla uuden luvut muuttujiin a, b, c ja d. (Esimerkiksi kirjoita syöttökenttään a=3 ja paina enteriä.)

Tiina Vesanen, Luotu GeoGebra