Area av ett parallellogram

I denna övning lär du dig hur man beräknar arean hos ett parallellogram.
Figuren visar en rektangel (det röda och det blåa område). Du vet redan hur man kan beräkna rektangelns area.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
1. Ge ett uttryck för rektangelns area.

2. Vilken area har denna rektangel?

3. Flytta den blåa triangeln längs den streckade linjen till punkt B, genom att dra den röda punkten (vid A) till B. Ändras figurens area?

4. Figuren kallas nu ett parallellogram. Hur stor är dess area?

5. Ändra figuren genom att flytta punkt C. Flytta även tillbaka den blåa triangeln. Hur stor area har de nya parallellogrammen?

6. Kan du ge ett generellt uttryck för arean av en parallellogram?
Wim van Berlo, Skapat med GeoGebra