Pythagoras sats

Kan du ge sambandet mellan sträckorna a och b, och sträckan c?
Tryck på "visa formel" för att få hjälp.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
När vinkel α står på 0° visas kvadrat c och 4 rätvinkliga trianglar med bas b och höjd a. Tillsammans utgör de en större kvadrat med sidlängd a+b.
Anteckna arean på alla figurer.
Skriv arean av den stora kvadraten som summan av arean av c och trianglarna.
Tryck på "visa formel" för att kontrollera ditt svar.
Tryck på "visa formel" en gång till för att ta bort facit.

Dra nu α till höger (90°).
Nu visas två mindre kvadrater med area a² och b² samt två rektanglar med area ab.
Skriv ett uttryck för arean av den stora kvadraten som summa av de mindre kvadraterna samt de två rektanglarna.
Tryck på "visa formel" för att kontrollera ditt svar.
Tryck på "visa formel" en gång till för att ta bort facit.
Wim van Berlo, Skapat med GeoGebra