Bråk - delen av det hela

Undersök hur delen av det hela kan visas genom olika bråk.
Anteckna dina svar på alla frågor. Använd hela meningar.
Du kan ändra värdet för A, B eller C genom att dra motsvarande punkt upp ellr ner.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
Titta på bilden.
Hur många rutor består den av?
Hur många rutor är skuggade?
Hur stor del av bilden är skuggad?
Anteckna även värdena för A, B och C.

Ändra någon av värdena A eller B.
Hur många rutor had du nu?
Hur många är skuggade?
Hur stor del av bilden är skuggad?
Anteckna även värden för A, B och C.

Dra nu upp glidare C till 2.
Hur många rutor består figuren av?
Hur många är skuggade?
Ändrades den del av figuren som är skuggad?

Du kan skriva den del av bilden som är skuggad som bråk.
Hur bestämmer A, B och C detta bråk?
Vilka två värden bestämmer bråkets enklaste form?
Wim van Berlo, Skapat med GeoGebra