Subtraktion av positiva och negativa tal

Positiva tal finns till höger om 0 på tallinjen. Negativa tal finns till vänster om 0.

När du subtraherar ett positiva tal, går du mot vänster på tallinjen.

Likaså, när du subtraherar ett negativt tal, ska du gå mot höger på tallinjen.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Termerna i subtraktionen kan vara positiva eller negativa tal.

Dra glidarna till höger eller vänster och anteckna vad som händer.

Prova för olika kombinationer av positiva och negativa tal och anteckna dina resultat.

Wim van Berlo, Created with GeoGebra