Triangelns area

I denna övning får du lära dig vad som bestämmer en triangels area.
Du ska veta hur man bestämmer arean av ett parallellogram.
Figuren visar en triangel. Du kan ändra triangelns form genom att klicka på och dra de tre hörnpunkterna. Triangelns bas och höjd har angetts.
Halva höjden är också markerad.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Dra glidaren markerad med α till höger och beskriv vad som händer.

Vilken figur har du fått nu?
Hur stor del av triangelns höjd är höjden av denna figur?
Har den röda figurens area ändrats?

Du vet hur arean av denna figur kan bestämmas. Om inte, kolla upp det.
Skriv ner ett uttryck för arean av denna figur.

Skriv nu ett uttryck för triangelns area.

Dra glidaren tillbaka till vänster.
Gör om övningen efter du har flyttat en eller några av triangelns hörnpunkter.

Wim van Berlo 2010, Skapat med GeoGebra