Vinklarna i en triangel

I denna övning får du lära dig hur de tre vinklarna i en triangel hänger ihop.
Vinkelsumman får du genom att lägga ihop de tre vinklarna i triangeln.
Utför övningarna nedan.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
Peka med musen på en av de gröna punkterna för att flytta triangelns hörn.
Använd sedan glidarna v och w för att rotera triangeln. Vad händer med de märkta vinklarna?
Flytta nu hörnen (de gröna punkterna). Vad händer med vinklarna?
Klicka på bockrutan för att se svaret.
Anteckna vinklarna och räkna ut vinkelsumman för tre olika situationer. (Använd miniräknare.)
Vinkelsumman får du genom att lägga ihop de tre vinklarna i triangeln. Hur mycket är vinkelsumman för de tre olika trianglarna du prövade?
Beror vinkelsumman på triangelns utseende?
Wim van Berlo 2009, Skapat med GeoGebra