GeoGebra

Arealet av en sirkel

Jump to: navigation, search

Bjørn Smestad

Contents

Emne

Arealet av en sirkel: en skisse til et bevis.

Beskrivelse av aktivitet

Dette er en liten illustrasjon av hvordan en sirkel kan deles i småbiter og settes sammen til noe som likner på et parallellogram.

Worksheet (link)

Arealet av en sirkel

av Bjørn Smestad

Nivå

Mellom- eller ungdomstrinn.

Klasseromskontekst

Egner seg for å vise en sammenheng (lærerstyrt).


Læringsmål

forklare oppbygginga av mål for areal og volum og berekne omkrins og areal, overflate og volum av enkle to- og tredimensjonale figurar

analysere, også digitalt, eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke dei i samband med konstruksjonar og berekningar


Tags

sirkel areal