GeoGebra

Dutch

Jump to: navigation, search

Contents

STATISTIEK

Hier kan je kansen bekijken van de Htm.gif standaardnormale verdeling.

Experimenteer zelf met de parameters van een Htm.gif normale verdeling.

Ontdek het verband tussen de Htm.gif kansdichtheid en de verdelingsfunctie van een normaal verdeelde toevalsvariabele.

Experimenteer met de Poissonverdeling

Het verband tussen het Htm.gif steekproefgemiddelde en de grootte van het staal n.

Experimenteer zelf met de kans op type-I- en type-II-fouten bij Htm.gif toetsen van hypothesen.


MEETKUNDE

Passer en liniaalconstructies

Site met stap voor stap instructies en oefeningen voor het maken van meetkundige constructies met passer en liniaal : Htm.gif passer en liniaalcontructies


Hoeken

Htm.gif Hoeken meten met een geodriehoek

Afstanden


Congruentie en gelijkvormigheid

Ggb.gif Congruente figuren (ggb) ofwel Htm.gif Congruente figuren (html)

Htm.gif Congruente figuren (Delta T, oef. 6)

Htm.gif Gelijkvormige driehoeken (html) of het oorspronkelijke bestand: Ggb.gif Gelijkvormige driehoeken (ggb)


Transformaties

Htm.gif Verschuiving, draaiing en puntspiegeling


Thales

Htm.gif toepassing op stelling van Thales


Pythagoras

Htm.gif Een eenvoudig geometrisch bewijs van de Stelling van Pythagoras stapsgewijze weergegeven (Garfield)


Driehoeken en cirkels

Htm.gif Metrische eigenschappen in een rechthoekige driehoek (middelevenredige) of hetzelfde met minder uitleg.

Htm.gif Omgeschreven cirkel van een willekeurige driehoek

Htm.gifSymmetrie-eigenschap (middellijn loodrecht op koorde)

Htm.gifOmtrek en middelpuntshoek

Htm.gifOnderlinge ligging van een cirkel en een rechte

Htm.gifOnderlinge ligging van twee cirkels

Htm.gifRaaklijnen uit een punt aan een cirkel

Htm.gif Ingeschreven cirkel van een willekeurige driehoek

Htm.gif Ingeschreven cirkel van een rechthoekige driehoek

Htm.gif Middelevenredige tussen twee lijnstukken

Htm.gif Macht van een punt ten opzichte van een cirkel

Htm.gif Stelling van Feuerbach: De negenpuntscirkel

Htm.gif Cirkelschijven: Arceer alle punten binnen SLECHTS 1 van de 2 cirkels


Hieronder vind je een groot deel van de oefeningen van hoofdstuk 3 de cirkel uit Delta 4A opgelost met geogebra. Je kan de oplossingen van de oefeningen stap voor stap weergeven.

Htm.gif De cirkel


Driehoeksmeetkunde (goniometrie)

Ggb.gif Goniometrische cirkel_sin_cos_tan_cot

Htm.gif Goniometrische cirkel (definities sinus, cosinus, tangens, cotangens

Htm.gif De radiaal als hoekeenheid


De cosinus- en sinusregel

Htm.gif Illustratie van de sinusen de cosinus

Hieronder vind je een bewijs van de cosinus- en sinusregel dat steunt op eigenschappen in de cirkel (macht van een punt t.o.v. een cirkel, middelpuntshoek en omtrekshoek)

Ggb.gif De cosinusregel

Ggb.gif De sinusregel


Meetkundige plaatsen

Htm.gif Astroïde

Htm.gif Lemniscaat van Bernoulli

Htm.gif Oefening 21 Analytische meetkunde

Htm.gif De parabool als meetkundige plaats

Htm.gif Parabool: raaklijnen uit een punt

Htm.gif De optische eigenschap van een parabool

Htm.gif Constructie van de parabool

Htm.gif De ellips als meetkundige plaats

Htm.gif Optische eigenschap van de ellips

Htm.gif Constructie van de ellips

Htm.gif Eigenschappen van de ellips - zie de duitstalige wiki

Htm.gif De hyperbool als meetkundige plaats

Htm.gif De hyperbool hoofdeigenschap

Htm.gif Constructie van de hyperbool

Htm.gif Serpentine

Htm.gif De Cissoïde van Diokles

Htm.gif Meetkundige plaats van hoogtepunt driehoek met 2 vaste punten en 1 willekeurig punt dat zich beweegt langs een willekeurige rechte

Htm.gif Meetkundige plaats van een vlinder

Htm.gif Kappakromme of kromme van Gutschoven

Htm.gif Meetkundige plaats bepalen van een snijpunt van twee rechten

Htm.gif Meetkundindige plaats in verband met cirkel

Htm.gif Lissajousfiguren met bijhorende functie

Htm.gif Strofoïde

Htm.gifLissajousfiguren


REELE FUNCTIES

Htm.gif Tweedegraadsfuncties Tweedegraadsfuncties - topvergelijking: invloed van de parameter a, p en q.

Htm.gif Visualisatie van transformaties op (elementaire en andere) functies, raaklijn, helling, kromming, buigpunt, buigraaklijn (asymptoot) in één dynamische webpagina.

Hier kan je een toepassing bekijken van een Htm.gif extremumvraagstuk .

Een meetkundige limiet (Uitwiskeling 24/1, winter 2008, blz. 8-10)Htm.gif Meetkundige limiet.

Een extremumvraagstuk over bepaalde integraal (Toelatingsexamen Burgerlijk Ingenieur 2001)Htm.gif extremumvraagstuk ivm bepaalde integraal

http://www.geogebra.org/en/upload/files/sijbranda/1%20sateliet%20relatie%20boog%20en%20s%20%20wim%2019%203%202009.html

Htm.gifDemonstratie van een bepaalde integraal met onder en bovensommen

Htm.gifApplet van een oppervlakteberekening met onder en bovensommen, hierbij kan de stapgrootte worden gewijzigd

Htm.gifApplet van een oppervlakteberekening met de Riemannsom, hierbij kan de stapgrootte worden gewijzigd

Htm.gifApplet van een oppervlakteberekening van het gebied ingesloten door 2 krommen

Htm.gifTweedegraadsfuncties en transformaties

Htm.gifTekentabel van een tweedegraadsfunctie ]]


Htm.gifTweedegraadsfuncties: Delta 4A - Hoofdstuk 1, Oefening 39 - Parobolische tunnel

Htm.gifAlgemene Sinusfunctie met parameters


Parameterkrommen

Lissajousfiguren:

Hieronder vind je twee applets waarmee je parameterkrommen kunt tekenen van de vorm {x = cos bt y = sin t} en {x = cos t y = sin bt}. b kun je variëren van 2 tot 8. Zowel x en y als de parameterkromme worden getekend.

Ggb.gif Parameterkromme: x = cos bt y = sint

Htm.gif Parameterkromme: x = cos bt y = sin t

Ggb.gif Parameterkromme: x = cos t y = sin bt

Htm.gif Parameterkromme: x = cos t y = sin bt

http://www.geogebra.org/en/upload/index.php?action=downloadfile&filename=1 sateliet relatie boog en s wim 19 3 2009.ggb&directory=sijbranda&


Rationale functies

Htm.gif Onderzoek van homografische functies (Delta-T p.16)


Goniometrische functies

Htm.gif Onderzoek van f(x)=a.sin(b(x-p))+q

Htm.gif Tekenen van f(x) = sin x

Htm.gif Tekenen van f(x) = cos x


Afgeleide functies

Ggb.gif Gemiddelde helling over een interval of Htm.gif Gemiddelde helling over een interval

Ggb.gif Tekenen van de hellingsfunctie van f(x)=x² of Htm.gif hetzelfde in html

Ggb.gif Delta-T Afgeleiden van veeltermfuncties - oefening 34-1 p. 225 of Htm.gif hetzelfde in html

Ggb.gif Delta-T Afgeleiden van veeltermfuncties - oefening 34-2 p. 226 of Htm.gif hetzelfde in html

Ggb.gif Extremumprobleem uit Delta-T Afgeleiden van veeltermfuncties of Htm.gif hetzelfde in html

Htm.gif Extremumprobleem - Delta-T oefening 11 p. 261


Integralen van veeltermfuncties - DELTA-T

Ggb.gif Oefening 8 Oppervlaktefuncties bepalen of Htm.gif Hetzelfde in html

Htm.gif Sommeren - Delta-T p. 38

Htm.gif Oppervlakte tussen grafieken


FINANCIËLE ALGEBRA

Annuïteitenlening (constante annuïteiten) Htm.gifAnnuïteitenlening


FYSICA

Optica

Htm.gif Kern- en bijschaduw tekenen Versleep D om het voorwerp dichter of verder van de bron ze schuiven. Versleep I naar boven en onder om de bron groter of kleiner te maken.

Htm.gif Beeldvorming bij holle en bolle spiegels

Htm.gif Constructie van het beeld van een bolle lens brandpuntafstand en beeldafstand kunnen worden aangepast net als beeldgrootte.


Trillingen en golven

Htm.gif Harmonische trilling

Htm.gif Lopende golven

Htm.gif Staande golven


ONDERSTEUNEND MATERIAAL

Zip.gif Word-sjabloon Dit bevat een werkbalk met alle GeoGebra-knoppen, om die snel in te voegen in een tekst. (Uitpakken en dubbelklikken volstaat.)

Zip.gif Handleiding 'Geogebra in de 3e graad' met aanvullingen Deze zip bevat een volledig uitgewerkte cursustekst die ik schreef voor enkele navormingen in Vlaanderen plus oplossingen van de opdrachten en enkele extra bestanden.