GeoGebra

Materialer på dansk

Jump to: navigation, search

Contents

Matematik materialer med Geogebra (på dansk)


Mindste omkreds

Nedenstående en række links der beskriver og illustrere et undervisningsforløb i læreruddannelsen.

Katalogiseret beskrivelse: side-til-Wiki [1]

Emnebeskrivelse: [2]

De enkelte geogebra-filer til de 3 faser:

Fase 1: [3]

Fase 2: [4]

Fase 3: [5]

God fornøjelse Erik Sørensen


KOMPETENCER

Materialerne kan findes ved at søge under de matematiske kompetencer, som de er beskrevet i KOM-rapporten


Tankegangskompetence

- at kunne udøve matematisk tankegang

Problembehandlingskompetence

- at kunne formulere og løse matematiske problemer

Modelleringskompetence

- at kunne analysere og bygge matematiske modeller vedrørende andre felter

Ræsonnementskompetence

- at kunne ræsonnere matematisk

Repræsentationskompetence

- at kunne håndtere forskellige repræsentationer af matematiske sagsforhold

Læs mere - og se materialerne

Symbol- og formalismekompetence

- at kunne håndtere matematisk symbolsprog og formalisme

Kommunikationskompetence

- at kunne kommunikere i, med og om matematik

Hjælpemiddelkompetence

- at kunne betjene sig af og forholde sig til hjælpemidler for matematisk virksomhed, herunder it.
OPGAVER

Tal og symboler

Geometri

Thales sætning http://www.geogebra.org/en/upload/files/Danish/Camilla/Thales_bevis_dynamisk.html

Menelaos sætning Menelaos.ggb

Cevas sætning Cevas.ggb

Funktioner

Statistik og Sandsynlighed


NIVEAU

Begyndertrin

http://www.geogebra.org/en/upload/files/vise_at_mutiplikation_er_kommutativt_og_p%E5_en_tallinie.html

Mellemtrin

Udskoling

Niveau E, D, F

Niveau C, B

Om eksponentialfunktionen og fordoblingskonstanten
http://www.geogebra.org/en/upload/files/Danish/Casper_Dahl_Rasmussen/Eksponentialfunktionen_og_fordoblingskonstanten.html

Om potensfunktioner - en oversigt
http://www.geogebra.org/en/upload/files/Danish/Casper_Dahl_Rasmussen/Potensfunktioner.html

Niveau A, A+, B

Læreruddannelse

Wiki og dynamisk geometri i læreruddannelsen, et forløb fra Læreruddannelsen Zahle foråret 2010