GeoGebra

Norwegian

Jump to: navigation, search

Dette er den norske hovedsiden for gratis undervisningsmateriell laget med GeoGebra. Dersom du har laget noe fint, håper vi du vil dele det med oss! Se Hjelp for å finne ut hvordan du kan legge til ditt eget materiale på GeoGebraWiki-en. Det finnes mye materiale på engelsk og andre språk, og vi vil gjerne ha din hjelp til å oversette noe av dette til norsk. Om du finner noe du liker, så oversett det og del det med oss her på den norske GeoGebraWiki-en. Promo Codesbon coin


Contents

Matematikk

Grunnskolen

Her finner du undervisningsopplegg for grunnskolen.

Videregående skole

Her finner du undervisningsopplegg for videregående skole.

Ikke kategorisert materiale


  • Ggb.gif Funksjonsdrøfting av Ola Brox. Velg funksjonsuttrykk og finn skjæringspunkt med 2. akse, nullpunkter, ekstremalpunkter, gjennomsnittlig vekstfart, momentan vekstfart (den deriverte) og areal under grafen (integralet).

Andre fag

Norsk GeoGebra institutt

Norsk GeoGebra institutt (NGI) er den offisielle norske delen av International GeoGebra Institute (IGI), og har som formål å:

  • utvikle gratis GeoGebra-ressurser,
  • tilby kurs og verksteder for lærere ved å bygge opp et nasjonalt nettverk av ressurspersoner,
  • utvikle GeoGebra videre,
  • bidra til nasjonalt og internasjonalt samarbeid om matematikkdidaktisk forskning på bruk av GeoGebra og andre digitale verktøy i undervisningen.

Les mer på hjemmesidene til Norsk GeoGebra institutt.

Hjelp med GeoGebra

Diverse

Oppdatering: Animasjon er nå innebygd i GeoGebra, så disse er ikke lenger så aktuelle, annet enn når man har helt spesielle behov.

GeoGebra-verktøy

Last ned ønsket verktøy og lagre dette på din egen pc. Åpne deretter den lagrede verktøyfila med GeoGebra på samme måte som du åpner en vanlig GeoGebra-fil. Klikk til slutt på Innstillinger og på Lagre instillinger. Alle verktøy du åpner og lagrer på denne måten vil være på verktøylinjen også neste gang du åpner GeoGebra.


Lenker til eksempler i andre språk