GeoGebra

Polish

Jump to: navigation, search

To miejsce publikacji materiałów dydaktycznych w języku polskim związanych z wykorzystaniem GeoGebra.


Contents

Matematyka

Arytmetyka

Liczby całkowite

Ułamki zwykłe

Planimetria

Kąty

Okręgi

Wielokąty

Twierdzenia Pitagorasa

Twierdzenie Talesa

Twierdzenie o kącie środkowym i kącie wpisanym

Przekształcenia geometryczne

Pola figur płaskich

Konstrukcje geometryczne

Wektory

Półpłaszczyzny

Stereometria

Tworzenie rysunków trójwymiarowych

Graniastosłupy

Ostrosłupy

Bryły platońskie

Bryły obrotowe

Bryły półforemne - archimedesowe

Inne wielościany

Inne obiekty przestrzenne

Kąty w przestrzeni

Przekroje

Siatki wielościanów

Szkicowanie brył

Anaglify

Geometria analityczna na płaszczyźnie

Współrzędne na płaszczyźnie

Równania krzywych

Przekształcenia geometryczne w układzie współrzędnych

Wzajemne położenie obiektów na płaszczyźnie

Wektory w ujęciu analitycznym

Geometria analityczna w przestrzeni

Współrzędne w przestrzeni

Przekształcenia geometryczne w przestrzeni

Iloczyn skalarny i wektorowy

Funkcje

Funkcja i jej własności

Funkcja liniowa

Wielomiany

Wartość bezwzględna

Funkcja kwadratowa

Funkcja homograficzna

Funkcje trygonometryczne

Równania i układy równań, nierówności

Nierówności i przedziały

Równanie kwadratowe

Nierówności kwadratowe

Układ równań liniowych

Nierówność liniowa

Programowanie liniowe

Rachunek różniczkowy i całkowy

Pochodne funkcji

Inne

Wizualizacja zadań

Fraktale

Kwadrat

Krzywe

Fizyka

Mechanika

Optyka

Informatyka

Algorytmy

Geografia

Współrzędne geograficzne

Rozrywka

Kwadraty magiczne

Układanki

Elementy dekoracyjne

Animacje

Muzyka

Byle co