GeoGebra

Slovenian

Jump to: navigation, search

Tukaj lahko najdete že narejena elektronska učna gradiva za uporabo programa GeoGebra pri pouku - zaenkrat so to v večini še materiali v nemščini in angleščini - v slovenščini pač primanjkuje akterjev in aktivistov - prostovoljcev, pač. Veliko vrzel že kar nekaj časa zapolnjuje portal E-um za Devetletko in Gimnazijo. Vsi, ki lahko še karkoli prispevate - prijazno vabljeni! Sodelujete lahko neposredno tukaj na tem portalu, tako da se prijavite in prspevate svoje izdelke. Tisti, ki pa so že kaj naredili, bodo redno objavljeni v dvorani slavnih z njihovimi povezavami vred. In naj povemo, da se pri nas taki že pojavljajo!!! Le tako anonimni radi ostajajo v svoji skromnosti.

Contents

Slovenski del mednarodne skupnosti GeoGebre

Če vas zanima, kako posredujete gradivo kar na ta strežnik, potem preglejte pomoč za vse, kar je povezano s tem. Ostali uporabite torej gradiva v nemščini in drugih jezikih, v katere je GeoGebra že prevedena. Veliko teh materialov je v nemščini, angleščini in tudi ostalih jezikih na povezavi Nemški GeoGebraWiki.

Če pa obiščete stran Pomoč odsek na domači strani programa www.geogebra.org GeoGebra, boste med drugim izvedeli tudi, kako narediti taka delovna gradiva s pomočjo GeoGebre. Za ta program lahko rečemo, da je najbolje razvit odprtokodni program za Dinamično geometrijo, še več - sedaj ji rečemo že program za "dinamično matematiko", saj verjetno ni poglavja v matematiki, v katerem bi ne bilo mogoče uporabiti GeoGebre, kot demonstracijskega pomočnika pri razlagi večkrat zapletenih matematičnih pojmov.

Medtem se je mednarodna skupnost Geogebre zelo okrepila. Izhodišče pa je vendarle angleško govoreča skupnost. Tako bomo poskušali počasi prenesti te vsebine tudi na slovensko stran v pomoč uporabnikom, ki angleščine ne obvladajo tako dobro. Tisti pa, ki angleščino obvladate, pa bres skrbi lahko brskate po angleški strani Geogebra Wiki.

To je izhodiščna stran prosto dostopnih učnih gradiv in delovnih listov, katerih podlaga je GeoGebra. Ta prikaz je narejen na osnovi ameriškega šolskega sitema, pregled pa je tudi po UK šolskem sistemu. Če imate tudi sami kakšen zanimiv prispevek, naj vam ne bo težko podeliti ga z drugimi preko tega portala. Za podrobnosti o tem poglejte v GeoGebraWiki Help kako boste dodali svoj prispevek k tej veliki mednarodni skupnosti.

Najprej nekaj informacij o različici 3.2

Mathematics: Elementary School

Measurement & Geometry

Number Sense

Mathematics: Middle School

Algebra

Geometry

see also Investigating Geometry with GeoGebra, Henrico County Public Schools

Functions

 • What's my function A game where two students create function equations and try to guess what the other did based on graphs, and tables of values.
 • M&M Radioactive Decay Activity This applet allows students to discover exponential functions and exponential fit using the half life of radioactive elements (or in our case, M&Ms). Using this worksheet, M&M Radioactive Decay Worksheet students compare exponential fit with a line of best fit. This activity integrates middle school math and science into one fun activity.

Mathematics: High School

Geometry

Area and Perimeter of Inscribed Polygons Worksheet Corresponding to "Area and Perimeter of Inscribed Polyons" activity above

Algebra & Pre-Calculus

The next two entries should be worked into the Linear Equations section

Calculus

Discrete Mathematics

Probability and Statistics

Geography

Music

Math: College

3D Geometry & Vectors

Geometry

Complex Numbers

Real Analysis

Differential Equations

Linear Algebra

Linear Programming

Statistics

Physical Sciences

Financial Mathematics

Recreational Mathematics

Music

Art

Games & Puzzles

Miscellaneous

Theory and Practice

LaTeX

How-to-Tutorials

 • A GeoGebra Tutorial — Geometric construction, algebra, calculus, using the input bar, exporting to a webpage, and more. All the basics of GeoGebra covered. By Marc Renault.

Other Support Materials

 • Zip.gif Word Template Displays a toolbar with all GeoGebra buttons. Clicking inserts and aligns the corresponding button image in your text. Pedro Tytgat

Other Sites

 • GeoGebra resources in French — algebra,arithmetic, number sense, trigonometry, pre-calculus, calculus and Sciences physics with GeoGebra for primary schooland all levels( i am looking for translators)
 • UC MAT Technology — This is the Wiki for the 2008 University of Cincinnati MAT Technology summer course. The Department of Mathematical Sciences of the University of Cincinnati has offered a Master of Arts for Teachers of Mathematics (MAT) for over a quarter of a century. This program for high school teachers runs during the summer. The Technology course is charged with providing support for the Geometry course and Linear Algebra course (being run concurrently) as well as creating materials for other teachers to use. This support and materials will be in the form of Dynamic Worksheets. Here is the GeoGebra Wiki page for UC MAT Technology
 • England: Comberton workshop
 • PCMI 5 Minute Short
 • EquationPlotter - Math Resources — An interactive maths site that uses GeoGebra. Topics include the graphs of functions, geometric objects, data and statistics, and surfaces and solids.
 • GIOHIO Introductory GeoGebra Workshop and the GeoGebra Institute of Ohio
 • Geometry for Secondary School Teachers (MTH 606) - Miami University, Oxford OH
 • Ecamaths: collection of dynamic worksheets for different grade levels created by Mohamed Al Sayes, United Arab Emirates

e-learning to Calculus

UK curriculum materials


Dinamični delovni listi

vizualizacija Pitagorovega izreka
uporaba Pitagorovega izreka
zveza med središčem kroga in polmerom krožnice z neno enačbe
zveza med nagibom, odvodom in lokalnimi ekstremi funkcije
vizualizacija ozadja Riemannovega integrala
Sončni sistem


Datoteke GeoGebre

konstrukcija Bezierjeve krivulje tretje stopnje s pomočjo geometrijskega mesta točk